MENU
Албит » 2016 » Гыйнвар » 31 » Алар безнең хәтердә
11:02
Алар безнең хәтердә
1945 елның маена кадәр барлыгы 1418 көн дәвам иткән авыр, күз яше һәм кан түгелгән көннәр - мәңгегә истәлек булып калачак. Ышанып әйтергә була, илебезнең намусы, азатлыгы, анда яшәүче күпмилләтле халыкларның бәхете өчен гомерләрен биргән ватандашларыбызның истәлеген кадерләп сакламаган бер генә гаиләдә юктыр.

№ Ф.И.О. Туган елы
1 Абзалов Гайнан Абзалович 1920
2 Абсагитов Хамидулла Миннулович 1903
3 Аухадуллин Ибрагим Аухадуллович 1911
4 Ахмадуллин Хабибулла Ахмадуллович 1909
5 Ахметшин Ахметвали Ахметшинович 1919
6 Ахметшин Ахматгарай Ахметшинович 1908
7 Ахметшин Калимулла Ахметшинович 1910
8 Ахметшин Хайрулла Ахметшинович 1924
9 Ахметшин Халимша Ахметшинович 1911
10 Ашрапов Файзирахман Исламович 1923
11 Биктагиров Хабибрахман Сибгатович 1925
12 Бурганов Акмал Бурганович 1921
13 Вафина Гульчира Вафиновна 1924
14 Габитов Аглулла Габитович 1905
15 Габитов Хабибулла Аглуллович 1925
16 Газиев Вали Газиевич 1905
17 Галиев Карибулла Рахматуллович 1922
18 Гайнутдинов Вильдан Гайнутдинович 1901
19 Гайнутдинов Галим Калимович 1915
20 Галлямов Хаттаб Сабахович 1921
21 Ганиев Давлетша Зиннатович 1925
22 Ганиев Рахматулла Ганиевич 1909
23 Ганиев Шайхулла Шагивалиевич 1922
24 Гарафиев Бурган Фаттахович 1918
25 Гарафиев Гильфан Гарафиевич 1905
26 Гарипов Насрутдин Гарипович 1900
27 Гарифуллин Аухадулла Гарифуллович 1910
28 Гарифуллин Кадыйр Гарифуллович 1923
29 Гарифуллин Рахимулла Гарифуллович 1908
30 Гарифуллин Халил Гарифуллович 1912
31 Гатауллин Набиулла Гатауллович 1912
32 Гатауллин Рахматулла Гатауллович 1902
33 Гатиятуллин Хабир Гатиятович 1910
34 Гатиятуллин Шариф Шакирович 1923
35 Гилязов Абзал Гилязович 1908
36 Гилязов Акмал Гилязович 1908
37 Гилязов Камалутдин Гилязович 1903
38 Гильманов Вильдан Гильманович 1903
39 Гильфанов Гарафутдин Гильфанович 1907
40 Гимадиев Абрар Гилязович 1923
41 Гимадиев Агзам Гилязович 1925
42 Гимиев Галимша Зинатшинович 1924
43 Гимиев Мухаметша Гимиевич 1902
44 Гирханов Рашат Гирханович 1925
45 Гисматуллин Гариф Гарафиевич 1914
46 Гумеров Габдулахат Гумерович 1921
47 Загидуллин Нигмат Гарипович 1922
48 Закиров Хабир Закирович 1901
49 Залялиев Ризатдин Камалутдинович 1916
50 Зарипов Галим Зарипович 1909
51 Зарипов Халил Зарипович 1912
52 Зиятдинов Гарай Мингазович 1921
53 Зиганшин Зинатша Зиннатович 1919
54 Зиганшин Малик Зиганшинович 1911
55 Зиганшин Рахим Зиганшинович 1904
56 Зиннатуллин Габдрахман Зиннатович 1912
57 Зиннатуллин Тухват Зиннатович 1914
58 Зиннуров Акрам Зиннурович 1901
59 Идрисов Нигматулла Адиятович 1901
60 Кадыров Давлетгарай Кадырович 1910
61 Камалиев Бурган Камалиевич 1892
62 Камалиев Галиаскар Камалиевич 1899
63 Камалиев Гарай Камалиевич 1922
64 Камалиев Фасхутдин Камалиевич 1892
65 Мазитов Габдулла Мирганиятович 1920
66 Мазитов Габдулхак Мирганиятович 1924
67 Мазитов Калим Мирганиятович 1917
68 Мингазиев Ахмадулла Адиятович 1916
69 Мингазов Саляхутдин Мингазович 1905
70 Миннуллин Габсалям Миннуллович 1902
71 Миннуллин Кабир Миннуллович 1905
72 Миннуллин Калимулла Миннуллович 1907
73 Миннуллин Рахматулла Миннуллович 1921
74 Миннуллин Аглулла Нуруллович 1916
75 Миннуллин Халил Нуруллович 1918
76 Миннуллин Барый Халилович 1921
77 Музаффаров Габдулла Музаффарович 1903
78 Музаффаров Мирхахан Музаффарович 1905
79 Мусин Ниаз Габдрахманович 1923
80 Мутыгуллин Рахим Мутыгуллович 1914
81 Мухутдинов Барый Насрутдинович 1917
82 Мухутдинов Габдулахат Насрутдинович 1897
83 Назмутдинов Акмал Фаттахович 1924
84 Насриев Саубан Насриевич 1927
85 Насрутдинов Акрам Насрутдинович 1908
86 Насрутдинов Хабир Насрутдинович 1920
87 Насрутдинов Ярхам Насрутдинович 1900
88 Насыбуллин Агзам Кашапович 1918
89 Нигматуллин Вадик Миннуллович 1918
90 Нигматуллин Галим Яруллович 1918
91 Низамиев Салах Низамиевич 1927
92 Низамиев Ярхам Низамиевич 1905
93 Низамова Разия Низамовна 1923
94 Низамутдинов Акмал Низамутдинович 1904
95 Нуруллин Газиз Нуруллович 1913
96 Сабиров Кабир Сабирович 1922
97 Сабиров Халим Сабирович 1918
98 Сагдиев Бурган Фасхутдинович 1914
99 Сагдиев Галятдин Заляутдинович 1901
100 Сагдиев Малик Сагдиевич 1912
101 Сагдиев Хусаин Шигапович 1918
102 Сагунов Акмал Гарифуллович 1900
103 Сагунов Ярхам Гарифуллович 1913
104 Садриев Агзам Афзалович 1918
105 Садриев Агзам Фаттахович 1912
106 Саетшин Галимша Давлетшинович 1924
107 Саетшин Давлетша Саетшинович 1900
108 Сайдашов Абрар Хайрутдинович 1896
109 Сайранов Мардан Сайранович 1903
110 Сайранов Сабах Сайранович 1918
111 Салахов Акрам Салахович 1918
112 Салахов Бурган Салахович 1909
113 Салахов Зиатдин Салахович 1899
114 Салахов Ризатдин Салахович 1907
115 Салахов Фаттах Салахович 1912
116 Салахов Ярхам Салахович 1902
117 Саттаров Закир Фаизович 1899
118 Саттаров Малик Фаизович 1908
119 Саттаров Салим Хафизович 1921
120 Сафин Рахим Сафинович 1913
121 Сафиуллин Аглулла Сафиуллович 1918
122 Сафиуллин Рахим Сафиуллович 1908
123 Сафиуллин Рахматулла Сафиуллович 1901
124 Сафиуллин Рахматулла Сафиуллович 1921
125 Сафиуллин Самигулла Сафиуллович 1899
126 Сафиуллин Салим Халилович 1923
127 Сахабиев Мисбах Сахабиевич 1916
128 Сибгатуллин Камал Сибгатович 1899
129 Сибиев Рахматулла Сибиевич 1918
130 Султанов Гарай Султанович 1914
131 Султанов Зиангир Султанович 1918
132 Тимергазов Бахетгарай Мухутдинович 1918
133 Тимуршин Хадый Тимуршинович 1924
134 Тухватуллин Газизулла Тухватуллович 1900
135 Фазуллин Асадулла Салаватович 1919
136 Фаизов Барый Зарипович 1914
137 Файзуллин Хасан Гибадуллович 1925
138 Файзуллин Хусаин Гибадуллович 1925
139 Фатхуллин Галим Зиннатович 1918
140 Хабибуллин Абрар Хабибуллович 1904
141 Хайбуллин Газиз Лотфуллович 1924
142 Хайбуллин Фасхутдин Хайбуллович 1910
143 Хайруллин Барый Хайруллович 1910
144 Хайрутдинов Акмал Хайрутдинович 1913
145 Хайрутдинов Шараф Хайрутдинович 1903
146 Халитов Низам Хаялиевич 1908
147 Хамидуллин Ашраф Хамидуллович 1905
148 Хамидуллин Барый Хамидуллович 1908
149 Хамидуллин Газизулла Лотфуллович 1925
150 Хамидуллин Хуснулла Лотфуллович 1923
151 Хамидуллин Рахим Рахматуллович 1921
152 Хатыпов Кабир Хатыпович 1918
153 Хатыпов Хадый Хатыпович 1909
154 Хаялиев Аглям Хаялиевич 1924
155 Хаялиев Акмал Хаялиевич 1911
156 Хаялов Абрар Хаялович 1916
157 Хикматуллин Шакир Закирович 1924
158 Хикматуллин Гарай Хикматуллович 1901
159 Хикматуллин Закир Хикматуллович 1899
160 Хикматуллин Кабир Хикматуллович 1901
161 Шагидуллин Халим Шайхуллович 1921
162 Шакиров Кадыйр Шарипович 1923
163 Шакиров Рахим Шакирович 1915
164 Шамгунов Ахметгарай Шамгунович 1914
165 Шамгунов Салих Шамгунович 1926
166 Шамсутдинов Ярхам Низамиевич 1912
167 Шарафиев Абзал Шамсулович 1910
168 Шарафиев Абрар Низамиевич 1925
169 Шарафиев Бурган Шарафиевич 1912
170 Шарафиев Камартдин Шарафиевич 1905
171 Шарафиев Салимгарай Султанович 1919
172 Шафиев Габдулла Аманович 1914
173 Шафиев Рахим Хайруллович 1920
174 Шибаев Хадый Бурганович 1920
175 Шигапов Акрам Шигапович 1918
176 Шигапов Барый Шигапович 1910
177 Шигапов Бурган Шигапович 1913
178 Шигапов Габбас Шигапович 1906
179 Шигапов Зиатдин Шигапович 1900
180 Шигапов Хадый Габбасович 1924
181 Юзеев Ашрафзан Ахметзянович 1896
182 Яруллин Асадулла Яруллович 1903
183 Яруллин Галим Яруллович 1916
184 Яруллин Наби Яруллович 1921
185 Яруллин Хабиб Яруллович 1901
Просмотров: 957 | Добавил: antixak | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
avatar